Tema 5. Els paisatges de la Terra CONCEPTES IMPORTANTS
En la Terra podem distingir diferents zones climàtiques segons la latitud que es caracteritzen per les variacions en la forma en la qual arriben els raigs solars. Cadascuna d’aquestes zones tenen uns paisatges determinats amb unes característiques concretes.
a. Zona Freda: (60°–90° de latitud Nord i  Sud). Els rajos solars incideixen de manera molt inclinada, fins i tot, durant una part de l'any no es rep energia solar (nit polar). Les temperatures mitjanes són inferiors a 0°C. El clima d'aquesta zona es diu clima polar i juntament amb el clima d'alta muntanya componen els climes freds.
b. Zona Temperada: (30°–60° de latitud Nord i Sud). La inclinació dels rajos solars varia segons les estacions per la qual cosa la temperatura també varia. Les temperatures mitjanes es troben entre 0°C i 20°C. Els climes d'aquesta zona són el clima mediterrani, el continental i l'oceànic.
c. Zona Càlida: (0°30° de latitud Nord i Sud). Els rajos solars incideixen durant tot l'any de manera directa i, per tant, les temperatures són elevades i quasi no varien al llarg de l'any (no hi ha estacions). Les temperatures mitjanes són superiors a 20°C. Els climes d'aquesta zona són l'equatorial, el desèrtic i el tropical (amb dues variants, tropical sec i tropical plujós.

Paisatge natural o espai natural. És el resultat de la interacció del medi físic (geografia i clima) i dels éssers vius (vegetació i fauna) sense que l’ésser humà haja intervingut de manera significativa. 

Climograma. Gràfic en el qual es representen les precipitacions (amb columnes) i les temperatures (amb línies) d'un lloc determinat. Serveix per a identificar els diferents tipus de climes [enllaç]. 

Mes/estació seca. En un climograma aquell la línia de temperatures del qual és superior a la seua columna de precipitacions. 

Amplitud tèrmica. Diferència en graus entre el mes amb la temperatura major i el mes amb la menor. CLIMOGRAMES DE LES ZONES CÀLIDES

CLIMA EQUATORIAL
CLIMA TROPICAL O DE SABANACLIMA DESÈRTIC
CLIMOGRAMES DE LES ZONES TEMPERADES

CLIMA MEDITERRANI

CLIMA OCEÀNIC
CLIMA CONTINENTALCLIMOGRAMES DE LES ZONES FREDES