Entrades

Tema 5. Els paisatges de la Terra

Tema 4: el temps i el clima

Tema 3. El medi físic de la Terra

Tema 2. La representació de la terra: els mapes

Dossier d'inici del curs 2019-2020

Tema 1: El planeta Terra