Entrades

Unitat 7. La Prehistòria

Unitat 6. La Història i les seues eines

Climogrames (Unitat 5)

Tema 5. Els paisatges de la Terra

Tema 4: el temps i el clima

Tema 3. El medi físic de la Terra

Dossier d'inici del curs 2020-2021

Tema 2. La representació de la terra: els mapes