Entrades

Unitat 8. Les primeres civilitzacions: Mesopotàmia i Egipte

Unitat 7. La Prehistòria

Unitat 6. La Història i les seues eines

Climogrames (Unitat 5)

Tema 5. Els paisatges de la Terra