Un mapa del relleu del món

Podeu vore el mapa ampliat en el següent enllaç:
 https://www.mapamundiparaimprimir.com/wp-content/uploads/2018/07/mapamundi-fisico.jpg